O SPOLOČNOSTI > CERTIFIKÁTY

Spoločnosť IZOTECH Group s.r.o. od založenia budovala na svoju činnosť vlastný systém riadenia kvality, ktorý v roku 2003 vyústil do udelenia certifikátu ISO 9001:2000 a následne certifikátu ISO 14001:2004 udeleného v roku 2007 na zhotovovanie stavieb a rekonštrukcie energetických celkov. Od roku 2005 naša spoločnosť prešla na systém manažérstva kvality od nezávislej certifikačnej organizácie APA CERT SLOVAKIA.


IZOTECH Group s.r.o. má udelený certifikát na integrovaný manažérsky systém podľa nasledujúcich noriem :

EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007


USKUTOČNOVANIE STAVIEB A ICH ZMIEN, MONTÁŽ A REKONŠTRUKCIE ENERGETICKÝCH CELKOV

Certifikát