SOU Trenčín - GASTRO CENTRUM - Kotolňa a VZT

MsBP Nové Mesto n/V - Rekonštrukcia kotolne Považská ul.

MsBP Nové Mesto n/V - Rekonštrukcia kotolne Krátka ul.

SBDO - Rekonštrukcia kotolne Holubyho ul.

Okresný úrad Nové Mesto n/V - Rek. kotolne V.ZŠ, Tematínska ul.

Trenčianska univerzita - Rekonštrukcia kotolne