Tesco STORES a.s. - Rekonštrukcia admin. priestorov a VZT OD Žilina, ÚK, plyn

Technotur s.r.o - Rekonštrukcia OST

MsÚ Stará Turá - Výmena kotlov a plynofikácia

MsBP Nové Mesto n/V - Rekonštrukcia OST - PK ul. Športová

MsBP Nové Mesto n/V - Rekonštrukcia OST - PK ul. Tematínska

LEONI Autokabel s.r.o. - Rekonštrukcia OST – PK, ÚK

Tesco STORES a.s.- Výmena potrubia ÚK

Matejka - Inštalácie - Rekonštrukcia kotolne III.ZŠ

STROJSTAV a. s.- Rekonštrukcia OST – Pk v lakovni