TECHNOTUR s. r. o.- Rekonštrukcia OST VS 9

TECHNOTUR s. r.o.- Rekonštrukcia OST-PK -Dom kultúry

ASET s. r. o.- Rekonštrukcia kúrenia a plyn. rozvodov

OBEC Madunice- Kultúrny dom- Úk a plyn, ZTI

OÚ Kočovce- Plynofikácia ZŠ Kocovce, výstav. OST-PK

Tesco STORES a.s.- Oprava rozvodov Úk a vody- II. etapa

SLOVASFALT a. s.- Rekonštrukcia OST-PK, ÚK, plyn,ZTI

Tesco STORES a. s.- Rek. rozvodov Úk a výmena dver. clon

Tesco STORES a. s. - Rek. admin. a obytného zázemia, výmena chladenia, ÚK, plyn, ZTI