MsÚ Nové Mesto nad Váhom - Výstavba bytového domu Záhumenice 24 b.j.

TECHHOLDING - Rekonštrukcia kotolne AB c. 50

Tesco STORES a. s. - Rekonštrukcia kotolne AB c. 50

Gymnázium MRŠ Nové Mesto nad Váhom - Úprava ÚK, plyn

PELLENC s. r. o - Vykurovanie hál 2,3,4

Obec Beckov - Plynofikácia kotolne MŠ

KR PZ Trenčín - Rekonštrukcia admin. - obytných a sociálnych priestorov – plyn, ZTI, ÚK

HEDREE FINANCIAL SLOVAKIA - Plynofikácia areálu a výstavba OST-PK

TECHNOTUR s.r.o - Plynofikácia kotolne

EMERSON a. s. - Plyn. kotolňa vo výrob. hale DEAS

SPŠO Trenčín - Rekonštrukcia foyer a kúrenia

SOU Myjava - Rekonštrukcia OST-PK

SLOVARM MYJAVA s. r. o. - Zhotovenie OST-PK a rekonštrukcia vykurovania výrobných hál

TESCO STORES a. s. - Rekonštrukcia VZT a vykurovanie clon HM Banská Bystrica

LM GOODWILL - DESIGN a. s.- Vykurovanie OD BILLA Skalica