TECHNOTUR m.p.o. - Okruhy TÚV plynovej kotolne 409

TESCO STORES a.s. - Rozšírenie zdroja chladu OD Košice

DETMAR s.r.o. - Plynová kotolňa, ÚK SOU O a S, Trenčín

Obec Beluša - Rekonštrukcia kotolne v Požiarnej zbrojnici

TECHNOTUR m.p.o. - Osadenie 8 OST + rekonštrukcia vonkajších rozvodov tepla

Mesto Trenčín - Rekonštrukcia výmenníkovej stanice na kotolňu Športové gymnázium TN

Mesto Stará Turá - Bytová výstavba Stará Turá – Bytový dom – 22 b.j.- plyn, ÚK, ZTI

STROJSTAV a.s. - Rekonštrukcia 4 kotolní ÚK, ZTI, plyn administratívno-výrobných priestorov