Mesto Nové Mesto nad Váhom - Oprava športovej haly

ZSPŠ Nové Mesto nad Váhom - Rekonštrukcia vnútorných rozvodov – soc. zariadenia Trakt C

TESCO STORES SR, a.s. - Rekonštrukcia soc. zázemia OD Tesco Nitra

PROCESS TECHNIK, s.r.o. - Obchodné centrum Martin

ROPSPOL, a.s. - Integrovaný MsÚ Nemšová

OBEC Bošáca - Rekonštrukcia ZŠ

Mesto Stará Turá - Bytová výstavba Stará Turá - bytový dom, 22 b.j.

NsP Nové Mesto nad Váhom - Rekonštrukcia objektu NsP

LM Goodwill-Design, a.s. - Rekonštrukcia nebytových priestorov na nájomné sociálne byty