TESCO STORES SR, a.s. - Rekonštrukcia OD TESCO Nitra

ZSPŠ Nové Mesto nad Váhom - Rekonštrukcia soc. zariadenia - Trakt B

TESCO STORES SR, a.s. - Tesco Beckov - zateplenie konštrukcií

TESCO STORES SR, a.s. - Rekonštrukcia administratívnych priestorov HM Tesco Zlaté Piesky

TESCO STORES SR, a.s. - Rekonštrukcia HM Tesco Košice, HM Tesco Banská Bystrica,
Hm Tesco Lamač Bratislava

TESCO STORES ČR, a.s.- Rekonštrukcia HM Tesco Brno-Dornych

Mesto Nové Mesto nad Váhom - Zastrešenie a opláštenie zimného štadióna
s vybudovaním tech. zázemia, šatní a soc.zariadenia