Obec Rakovice - Rekonštrukcia budov ZŠ as MŠ Rakovice

Obec Nový Život - Rekonštrukcia ZŠ v obci Nový Život

Mesto Vrbové - Obnova budovy I.ZŠ vo Vrbovom za účelom skvalitnenia vzdelávania

Obec Považany - Rekonštrukcia ZŠ kardinála A.Rudnaya v Považanoch

Tesco Stores SR, a.s. - VZT-nájomcovia OD Tesco Piešťany

Tesco Stores SR, a.s. - Dodávka a montáž VZT clon na vstupné dvere

Obecný úrad Bzince pod Javorinou - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ

SOŠ Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom - Oprava sociálnych zariadení školy bloku A – havarijný stav