Obec Nová Bošáca - Vástavba 10 b.j. Nová Bošáca

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom - Výstavba kotolne na ul. Čachtická, II.etapa

Combin Banská Štiavnica, s.r.o. - Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ
na Odborárskej ulici v Novom Meste nad Váhom

Mesto Nové Mesto nad Váhom - Bytové domy Čachtická – výstavba nájomných bytov II. etapa

BILLA, s.r.o. - BILLA 118 OC Cubicon

BILLA, s.r.o. - BILLA 242 Piešťany AUPARK

BILLA, s.r.o. - BILLA AUPARK Žilina SCHOPPING CENTER

Mesto Nové Mesto nad Váhom - Modernizácia odpadového hospodárstva v NMn/V – 2.etapa

Obecný úrad Trenčianske Jastrabie - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ

Obec Čachtice - Rekonštrukcia a modernizácia 18 triednej ZŠ Čachtice

Tesco Stores, a.s.- VZT - nájomcovia v OD Tesco Prešov

Tesco Stores, a.s.- VZT - nájomcovia v OD Tesco Trebišov

Tesco Stores, a.s. - VZT - nájomcovia v OD Tesco Liptovský Mikuláš

DYNAMIK Nitra, s.r.o.- Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ
na ul.Kpt. Nálepku 12 v Novom Meste nad Váhom

SPP, a.s. - MAT/10307-Zabezpečenie tepla na KS 03 Veľké Zlievce pri odstávke 6 MW TuS

Obec Višňové - Rekonštrukcia MsKS Višňové